1.OPŠTE ODREDBE

Ova politika obrade ličnih podataka određuje proceduru za obradu ličnih podataka i mera da bi se osigurala bezbednost i privatnost ličnih podataka stranice (naziv brenda) – u daljem tekstu navedenog kao Website Administrator ili Web Administrator.

1.1 Web Administrator poštuje ljudska i civilna prava i slobode kada obrađuje lične podatke, uključujući zaštitu prava privatnosti, ličnih i porodičnih tajni kao najvažniji cilj i uslov za implementaciju aktivnosti.

1.2 Ovakva Politika Privatnosti ličnih podataka (u daljem tekstu Politika) primenjuje se na sve informacije koje Web Administrator može da prikupi o posetiocu HEX Web stranice.

2. OPŠTE ODREDBE KOJE SE KORISTE U POLITICI PRIVATNOSTI

2.1 Automatizovana obrada ličnih podataka — obrada ličnih podataka korišćenjem softvera.

2.2 Blokiranje ličnih podataka — privremeno zaustavljanje obrade ličnih podataka (osim u slučajevima kada je obrada potrebna zbog pojašnjenja ličnih podataka)

2.3 Web stranica — skup grafičkih i informativnih materijala, kao i kompjuterskih programa i baza podataka koji osiguravaju njihovu dostupnost na internetu preko internet adrese (HEX)

2.4 Informacije o ličnim podacima — skup ličnih podataka koji se nalazi u bazama podataka kao i informacione tehnologije i tehnička sredstva koja doprinose obradi ličnih podataka;

2.5 Anonimnost ličnih podataka — radnje koje čine nemogućim da se odredi koji korisnik konkretno ili koji lični podaci određenog korisnika pripadaju nekom korisniku bez upotrebe dodatnih informacija;

2.6 Obrada ličnih podataka — bilo koja operacija ili skup operacija koje su izvedene sa ili bez upotrebe kompjuterske opreme koja se koristi za obradu ličnih podataka, uključujući prikupljanje, snimanje, sistematizaciju, akumulaciju, skladištenje, razjašnjavanje (nadogradnju, menjanje), pronalaženje, upotrebu, transfer (distribuciju, obezbeđivanje, pristup), depersonalizaciju, blokiranje, brisanje, uništavanje ličnih podataka;

2.7 Lični podaci — bilo koja informacija koja je direktno ili indirektno povezana sa definisanim korisnikom Web stranice;

2.8 Korisnik — bilo koji posetilac HEX Web stranice;

2.9 Obezbeđivanje ličnih podataka — radnje koje vode prema sprečavanju obelodanjivanja ličnih podataka nekoj konkretnoj osobi ili grupi osoba;

2.10 Uništavanje ličnih podataka — bilo koje radnje koje rezultiraju tako da lični podaci budu neopozivo uništeni sa nemogućnošću daljeg povratka istih u lični informacioni sistem ili rezultiraju uništenjem nosioca materijala ili ličnih podataka.

2.11 “Kolačići” — mali deo podataka koji je poslat sa Web stranice i uskladišten na računar korisnika. Web stranica ili Web pretraživač šalje kolačiće kao HTTP- zahtev na Web server svaki put kada korisnik pokuša da otvori određenu Web stranicu.

3. WEB ADMINISTRATOR ZADRŽAVA PRAVO DA OBRADI SLEDEĆE LIČNE PODATKE KORISNIKA

3.1 Da prikuplja i obrađuje anonimne podatke o posetiocima (uključujući i “kolačiće”) uz pomoć statističkih službi na internetu kao sto su Google Analytics i druge;

3.2 Web Administrator prikuplja sledeće podatke:

4. SVRHA OBRADE LIČNIH PODATAKA

4.1  Svrha obrade ličnih podataka korisnika — je da informiše korisnika slanjem email-ova; da obezbedi korisniku pristup uslugama, informaciju ili materijal Web stranice u slučaju da je ta opcija obezbeđena na Web stranici.

4.2  Takođe, Web Administrator ima pravo da obavesti korisnika o novim proizvodima i uslugama, posebnim ponudama i različitim dešavanjima. Korisnik uvek može da otkaže ovu opciju tako što će poslati Web Administratoru obeleženu poruku “Odjava sa bilo kojih obaveštenja o novim proizvodima, uslugama, novim dešavanjima i specijalnim ponudama”;

4.3  Anonimni podaci o korisniku koji su prikupljeni preko Internet statističkih servisa se koriste da prikupe informacije o radnjama korisnika na Web stranici i u svrhu poboljšanja kvaliteta Web stranice i njenog sadržaja.

5. UPOTREBA KOLAČIĆA

5.1 Upotreba kolačića je potrebna kako bi korisnici bili u mogucnosti da koriste Web stranicu sa svim funkcijama, na primer, pristup zaštićenim delovima Web stranice. Po želji, korisnik može da blokira ili izbriše kolačiće tako što će promeniti odgovarajuće funkcije u pretraživaču, ali korisnik mora da bude svestan da će ovo uticati na pravilno funkcionisanje Web stranice.

5.2 Analitički “kolačići” prikupljaju informacije o tome kako korisnici koriste Web stranice. Oni omogućavaju Web Administratoru da prikupi informacije o interesovanjima korisnika i da napravi adekvatna poboljšanja na Web stranici shodno interesovanjima korisnika. Na primer, kolačići pokazuju Web Administratoru koji delovi Web stranice su najčešće posećivani, pomažu da se identifikuju problemi i poteškoće na koje korisnik nailazi prilikom posete Web stranicama i procenjuje marketinški učinak. Zahvaljujući ovome, Web Administrator ima priliku da istakne trendove u korist Web stranice.

5.3 Korisnik može da prilagodi upotrebu kolačića preko funkcija na pretraživaču. Ako korisnik odluči da onemogući kolačiće, i dalje će moći da koristi Web stranicu, mada neki delovi i usluge Web stranice neće raditi. Svi pretraživači su drugačiji. Da biste razumeli kako da onemogućite kolačiće u pretraživaču, molim vas pogledajte opciju pomoć.

6. PRAVNI RAZLOZI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

6.1 Web Administrator obrađuje lične podatke korisnika samo u slučaju da su poslati po sopstvenom nahođenju popunjavanjem specijalnih formulara na Web stranici. Popunjavanjem odgovarajućih formulara i/ili slanjem svojih ličnih podataka Web Administratoru, korisnik potvrđuje svoj pristanak na ova pravila privatnosti;

6.2 Web Administrator obrađuje anonimne korisničke podatke ako je dozvoljeno u pretraživaču korisnika (skladištenje kolačića i korišćenje JavaScript tehnologije je uključeno).

7.OKVIR PRIKUPLJANJA, SKLADIŠTENJA, TRANSFERA I OSTALIH NAČINA OBRADE PODATAKA

7.1 Bezbednost ličnih podataka obrađenih od strane Web Administratora je osigurana implementacijom pravnih, organizacionih i tehničkih mera koje su potrebne da u potpunosti ispoštuju trenutne pravne norme u polju zaštite ličnih podataka;

7.2 Web Administrator osigurava bezbednost ličnih podataka i preduzima sve moguće mere da spreči pristup neovlašćenim osobama ličnim podacima korisnika.;

7.3 Lični podaci korisnika neće nikada, ni pod kakvim okolnostima, biti prosleđeni trećim licima osim u slučajevima gde je to zahtevano od strane Zakona;

7.4 Ako su primećene bilo kakve netačnosti ili nepravilnosti ličnih podataka, korisnik može da ih promeni ili ažurira slanjem obaveštenja Web Administratoru;

7.5 Period obrade ličnih podataka je neograničen. Korisnik ima pravo da povuče svoj pristanak na obradu ličnih podataka u bilo koje vreme tako sto će poslati obaveštenje Web Administratoru, obeleženo “Povlačenje pristanka na obradu ličnih podataka”

7.6 Web Administrator preduzima sledeće mere da osigura bezbednost ličnih informacija korisnika;

7.7 S’ obzirom na to da ne postoji potpuno pouzdan način za zaštitu podataka u procesu elektronskog skladištenja, obrade i prenosa, Web Administrator ne garantuje potpunu sigurnost, uprkos svim naporima učinjenim od strane kompanije.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

8.1 Korisnik može da dobije bilo koje pojašnjenje sto se tiče obrade njegovih ličnih podataka tako što će kontaktirati Web Administratora preko kontakt formulara na Web stranici.

8.2 Ovaj dokument će se odražavati na sve promene za pravila obrade podataka. Ova pravila su validna na neodređeno vreme dok se ne zamene novim pravilima.

8.3 Web Administrator može da ažurira Politiku Privatnosti tako da odražava promene u politici podataka. U slučaju neke bitne promene, u pravilima privatnosti generalno i politici korišćenja ličnih podataka konkretnog korisnika, Web Administrator je u obavezi da to objavi na Web stranici.

8.4 Korisnik bi trebalo da povremeno pogleda ovu stranicu da bi dobio poslednje informacije koje se tiču Politike Privatnosti.

8.5 Bilo koje promene u Politici Privatnosti stupaju na snagu u trenutku kada su objavljene na Web stranici;

8.6 Jedino Engleska verzija Politike Privatnosti ima pravni efekat, dok se prevođenje na bilo koji drugi jezik koristi samo u informativne svrhe

Prikaži više